miercuri, 30 noiembrie 2011

Maxima zilei: 30 noiembrie 2011

"Asumă-ţi riscuri: dacă câştigi, vei fi fericit/~ă; dacă pierzi, vei fi înţelept/înţeleaptă."
Autor necunoscut
"Take risks: If you win, you will be happy; if you lose, you will be wise."
Unknown author

marți, 29 noiembrie 2011

Maxima zilei: 29 noiembrie 2011

"Adoptă ritmul naturii, secretul ei este răbdarea."

"Adopt the pace of nature, her secret is patience."
Ralph Waldo Emerson

luni, 28 noiembrie 2011

Maxima zilei: 28 noiembrie 2011

"Înainte să acţionezi, ascultă. Înainte să reacţionezi, gândeşte. Înainte să consumi, câştigă/merită. Înainte să critici, aşteaptă. Înainte să te rogi, iartă. Înainte să renunţi, încearcă."

"Before you act, listen. Before you react, think. Before you spend, earn. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try."
Ernest Hemingway

duminică, 27 noiembrie 2011

Maxima zilei: 27 noiembrie 2011

"Geniile sunt admirate, oamenii bogaţi sunt invidiaţi, oamenii puternici sunt temuţi; însă doar oamenii de caracter sunt de încredere."

"Men of genius are admired, men of wealth are envied, men of power are feared; but only men of character are trusted."
Alfred Adler

sâmbătă, 26 noiembrie 2011

Maxima zilei: 26 noiembrie 2011

"Sarcina ta nu este să cauţi iubirea, ci doar să cauţi şi să găseşti toate barierele din tine pe care le-ai construit împotriva iubirii."

"Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it."
Jalal Rumi

vineri, 25 noiembrie 2011

Maxima zilei: 25 noiembrie 2011

"Ceea ce faci în afara serviciului este un factor hotărâtor în legătură cu cât de departe vei ajunge la serviciu."

"What you do off the job is determining factor in how far you will go on the job."
Zig Ziglar

miercuri, 23 noiembrie 2011

Maxima zilei: 23 noiembrie 2011

"Ceea ce faci în afara serviciului este un factor hotărâtor în legătură cu cât de departe vei ajunge la serviciu."

"What you do off the job is determining factor in how far you will go on the job."
Zig Ziglar

marți, 22 noiembrie 2011

Maxima zilei: 22 noiembrie 2011

"Singurul lucru pe care îl pot schimba sunt eu însumi/însămi, dar câteodată asta contează cel mai mult."
Autor necunoscut

"The only one thing I can change is myself, but sometimes that makes all the difference."
Unknown author

luni, 21 noiembrie 2011

Maxima zilei: 21 noiembrie 2011

"Toate marile schimbări sunt precedate de haos."

"All great changes are preceded by chaos."
Deepak Chopra

duminică, 20 noiembrie 2011

Maxima zilei: 20 noiembrie 2011

"Multe din greșelile vieții sunt ale oamenilor care nu au realizat cât de aproape erau de reușită în momentul când au renunțat."

"Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up."

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Maxima zilei: 19 noiembrie 2011

"Niciodată nu joci împotriva unui adversar. Te ''joci" pe tine însuți/însăți, joci pentru a-ți atinge cele mai înalte standarde personale, iar când acest lucru se întâmplă ai atins bucuria reală."

"You are never really playing an opponent. You are playing yourself, your own highest standards, and when you reach your limits, that is real joy."
Arthur Ashe

vineri, 18 noiembrie 2011

Maxima zilei: 18 noiembrie 2011

"Things turn out best for the people who make the best out of the way things turn out."
Art Linkletter 

Avem un alt joc de cuvinte în limba engleză, dar încercăm totuși o traducere și adaptare:
"Lucrurile iau o întosătură favorabilă pentru oamenii care scot ce e mai bun din lucrurile care se întâmplă."

joi, 17 noiembrie 2011

Maxima zilei: 17 noiembrie 2011

 "Empty yourself and let the universe fill you."
Yogi Tea

miercuri, 16 noiembrie 2011

Maxima zilei: 16 noiembrie 2011

"Curaj înseamnă să ști de ce să nu îți fie frică."

"Courage is knowing what not to fear." 
Plato

marți, 15 noiembrie 2011

Maxima zilei: 15 noiembrie 2011

"Cred cu tărie în noroc: cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc."

"I am a great believer in luck, and I find the harder I work, the more luck I have."
Thomas Jefferson

luni, 14 noiembrie 2011

Maxima zilei: 14 noiembrie 2011

"Nu crede în ceva doar pentru ca ai auzit despre acel ceva. Nu crede în ceva doar pentru că multă lume vorbeşte despre acel ceva sau pentru că sunt zvonuri despre ceva. Nu crede în ceva doar pentru că este scris în cărţi religioase. Nu crede în ceva numai datorită autorităţii profesorilor sau bătrânilor. Nu crede în tradiţii doar pentru că au fost transmise din generaţii în generaţii. Ci după observaţii şi analize, când afli că ceva are o cauză, o raţiune şi că duce la binele şi bunăstarea cuiva şi a tuturor abia atunci acceptă-l şi trăieşte-ţi viaţa după el."

"Do not believe in anything simply because you have heard it. Do not believe in anything simply because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it."
Buddha

duminică, 13 noiembrie 2011

Maxima zilei: 13 noiembrie 2011

"Puterea, forţa nu se află în ceea ce ai, ci în ceea ce poţi da."
Autor necunoscut

"Strength does not lie in what you have. It lies in what you can give."
Author Unknown

sâmbătă, 12 noiembrie 2011

Maxima zilei: 12 noiembrie 2011

"În ziua în care am dobândit obiceiul de a pronunţa în mod conştient cuvântul "multumesc" am simţit că deţin o baghetă magică capabilă să transforme totul."

"The day I acquired the habit of consciously pronouncing the words "thank you", I felt I had gained possession of a magic wand capable of transforming everything."
Omraam Mikhael Aivanhov

vineri, 11 noiembrie 2011

Maxima zilei: 11 noiembrie 2011

"De fiecare dată când eşti tentat să reacţionezi la fel ca în trecut întreabă-te dacă vrei să fi un prizionier al trecutului sau un deschizător de drumuri."

"Every time you are tempted to react in the same old way, ask if you want to be a prisoner of the past or a pioneer of the future."
Deepak Chopra

joi, 10 noiembrie 2011

Maxima zilei: 10 noiembrie 2011

"Oamenii iau în considerare doar nevoile lor, nu şi abilităţile lor."

"Men take only their needs into consideration, never their abilities."
Napoleon Bonaparte

marți, 8 noiembrie 2011

Maxima zilei: 8 noiembrie 2011

"Unul din puţinele lucruri care nu pot fi reciclate este timpul pierdut."

"One of the few things that can't be recycled is wasted time."
Sean Covey

luni, 7 noiembrie 2011

Maxima zilei: 7 noiembrie 2011

"Care din voi poate, prin grijă, adăuga o singură oră vieţii sale?"

"Who of you by worrying can add a single hour to his life?"
Matthew 6:27

duminică, 6 noiembrie 2011

Maxima zilei: 6 noiembrie 2011

"Dacă vrei să experimentezi pacea, ofer-o cuiva. Dacă vrei să şti că eşti în siguranţă, arată altora că sunt în siguranţă. Dacă vrei să înţelegi lucruri aparent de neînţeles, ajută pe altcineva să înţeleagă mai bine. Dacă vrei să îţi vindeci tristeţea sau mânia, caută să vindeci tristeţea sau mânia altcuiva."

"If you wish to experience peace, provide peace for another. If you wish to know that you are safe, cause another to know that they are safe. If you wish to better understand seemingly incomprehensible things, help another to better understand. If you wish to heal your own sadness or anger, seek to heal the sadness or anger of another."
Tenzin Gyatso

sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Maxima zilei: 5 noiembrie 2011

"Nu îți petrece prețiosul timp întrebându-te "De ce nu e lumea un loc mai bun?" Va fi doar timp pierdut. Întrebarea pe care să ti-o pui este "Cum pot face lumea un loc mai bun?" La această întrebare există răspuns."

"Don't spend your precious time asking "Why isn't the world a better place?" It will only be time wasted. The question to ask is "How can I make it better?" To that there is an answer."
Leo F. Buscaglia

vineri, 4 noiembrie 2011

Maxima zilei: 4 noiembrie 2011

"Educația formală îți va asigura traiul; auto-educația îți va aduce o avere."

"Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune."

Jim Rohn 

joi, 3 noiembrie 2011

Maxima zilei: 3 noiembrie 2011

"Sunt multe aspecte ale succesului; bunăstarea materială este doar o parte componentă... Succesul cuprinde și sănătatea, energia și etuziasmul pentru viață, stabilirea de relații, libertatea de a crea, stabilitatea emoțională și psihologică, o stare de bine și liniștea minții."

"There are many aspects to success; material wealth is only one component. ...But success also includes good health, energy and enthusiasm for life, fulfilling relationships, creative freedom, emotional and psychological stability, a sense of well-being, and peace of mind."
Deepak Chopra

miercuri, 2 noiembrie 2011

Maxima zilei: 2 noiembrie 2011

"Nu poți face o faptă bună prea curând căci nu ști niciodată cât de repede va fi prea târziu."


"You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late."
  Ralph Waldo Emerson

marți, 1 noiembrie 2011

Maxima zilei: 1 noiembrie 2011

"Eşecul nu este un eveniment singular, cataclismic. Nu eşuezi pentru noapte. Eşecul este dat de câteva erori de judecată repetate zilnic."

"Failure is not a single, cataclysmic event. You don't fail overnight. Instead, failure is a few errors in judgment, repeated everyday."

Jim Rohn