luni, 31 octombrie 2011

Maxima zilei: 31 octombrie 2011

"Mari oportunităţi pentru a-i ajuta pe alţii vin rareori, dar cele mici ne înconjoară zi de zi."

"Great opportunities to help others seldom come, but small ones surround us every day."

Sally Koch

duminică, 30 octombrie 2011

Maxima zilei: 30 octombrie 2011

"Cele mai bune lucruri din viaţă nu sunt niciodată date cu porţia. Prietenia, loialitatea, dragostea nu au nevoie de cupoane."

"The best things in life are never rationed. Friendship, loyalty, love, do not require coupons."

George T. Hewitt

sâmbătă, 29 octombrie 2011

Maxima zilei: 29 octombrie 2011

<<Să fi negativist este uşor: întotdeauna va exista o parte inferioară în fiecare lucru bun, un obstacol în toate oportunităţile, un argument „împotrivă” alături de un argument „pentru”. Adevăratul curaj îl reprezintă găsirea avantajelor în ceea ce ai, găsirea oportunităţilor din fiecare obstacol, găsirea argumentelor „pentru” în locul argumentelor „contra”.>>

"Being negative is easy. There will always be a downside to everything good, a hurdle to everything desirable, a con to every pro. The real courage is in finding the good in what you have, the opportunities in every hurdle, the pros in every con."

Carolyn Hax 

vineri, 28 octombrie 2011

Maxima zilei: 28 octombrie 2011

"Oamenii călătoresc şi se miră de înălţimea munţilor, de marile valuri ale mărilor, de lungimea râurilor, de întinderea oceanului, de mişcarea stelelor, însă trec pe lângă ei înşişi fără să se mire."

"People travel to wonder at the height of the mountains, at the huge waves of the seas, at the long course of the rivers, at the vast compass of the ocean, at the circular motion of the stars, and yet they pass by themselves without wondering." 
St. Augustine

joi, 27 octombrie 2011

Maxima zilei: 27 octombrie 2011

 "Dacă dai vina pe alţii pentre ceva care se întâmplă în viaţa ta, atunci trebuie să aştepţi până se schimbă ei pentru a putea avea o viaţă mai bună."

Cu alte cuvinte, viaţa ta, vina ta; schimbarea ta, viaţa ta mai bună.

"If you blame others for something that happens in your life, then you must wait until they change in order to get better."
Wayne Dyer

In other words: your mistakes/faults -> your change in better -> your better life.
 

miercuri, 26 octombrie 2011

Maxima zilei: 26 octombrie 2011

"Astăzi este cea mai neobişnuită zi fiindcă nu am mai trăit-o şi nu o vom mai trăi; este singura zi pe care o avem."

"Today is a most unusual day, because we have never lived it before; we will never live it again; it is the only day we have."
William Arthur Ward

marți, 25 octombrie 2011

Maxima zilei: 25 octombrie 2011

"E atât de greu când "trebuie să" şi e atât de uşor când "vreau să"."

"It's so hard when I have to, and so easy when I want to."
Annie Gottlier

luni, 24 octombrie 2011

Maxima zilei: 24 octombrie 2011

"Există două tipuri de greşeli: ale celor care au gândit, dar nu au acţionat niciodată şi ale celor au acţionat dar nu au gândit niciodată."

"There are two kinds of failures: Those who thought and never did, and those who did and never thought."
Laurence Peter

duminică, 23 octombrie 2011

Maxima zilei: 23 octombrie 2011

"Atunci când o uşă a fericirii se închide, se deschide o alta. Însă adeseori ne uităm atât de mult la uşa închisă încât nu o vedem pe cea care s-a deschis pentru noi."

"When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has opened for us."                       
Helen Keller 

luni, 17 octombrie 2011

Maxima zilei: 17 octombrie 2011

"Nu-ţi mai fă griji în legătură cu ce gândesc alţi oameni despre tine. Nu sunt preocupaţi de tine. Sunt prea ocupaţi să-ţi facă griji în legătură cu ce gândeşti tu şi alţi oameni despre ei."

"As for worrying about what other people might think - forget it. They aren't concerned about you. They're too busy worrying about what you and other people think of them."
Michael le Boeuf

miercuri, 12 octombrie 2011

Maxima zilei: 12 octombrie 2011

"Marile lucrări sunt realizate prin perseverenţă, nu prin forţă."

"Great works are performed, not by strength, but perseverance."
Samuel Johnson

luni, 10 octombrie 2011

Maxima zilei: 10 octombrie 2011

"Îţi vei face mai mulţi prieteni în decurs de o săptămână interesându-te de alţi oameni decât îţi vei face într-un an încercând să faci alţi oameni interesaţi de tine."

"You will make more friends in a week by getting yourself interested in other people than you can in a year by trying to get other people interested in you."
Arnold Bennett

duminică, 9 octombrie 2011

Maxima zilei: 9 octombrie 2011

"Încearcă să nu devii un om de succes, ci un om de valoare."
 
 "Try not to become a man of success but a man of value."
Albert Einstein

sâmbătă, 8 octombrie 2011

Maxima zilei: 8 octombrie 2011

"Ei pot deoarece ei cred ca pot."

"They can because they think they can."
Virgil

vineri, 7 octombrie 2011

Maxima zilei: 7 octombrie 2011

"Diamantul nu poate fi cizelat fără frecare, iar omul nu este desăvârşit fără încercări."
Proverb chinez

"The diamond cannot be polished without friction, nor the man perfected without trials."
Chinese Proverb

joi, 6 octombrie 2011

Maxima zilei: 6 octombrie 2011

"Pentru un gram de acţiune merită o tonă de teorie."
Friedrich Engels

***

"An ounce of action is worth a ton of theory."
Friedrich Engels

miercuri, 5 octombrie 2011

Maxima zilei: 5 octombrie 2011

"Nu judeca fiecare zi după recolta pe care o culegi, ci după seminţele pe care le sădeşti."
Robert Louis Stevenson


***


"Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds you plant."
Robert Louis Stevenson

marți, 4 octombrie 2011

Maxima zilei: 4 octombrie 2011

"Succesul nu are secrete. Este rezultatul pregătirii, muncii intense şi a învăţării din eşecuri."
Colin Powell

***

"There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure."
Colin Powell

luni, 3 octombrie 2011

Maxima zilei: 3 octombrie 2011

Maxima de azi conţine un joc de cuvinte în limba engleză, astfel încât o vom păstra astfel:

"The main thing is to keep the main thing the main thing."

Steven Covey

duminică, 2 octombrie 2011

Maxima zilei: 2 octombrie 2011

"Pericolul cel mare pentru majoritatea dintre noi nu constă în alegerea unui scop prea înalt şi căderea scurtă (înainte de a-l atinge), ci în alegerea unui scop prea jos şi atingerea lui."
Michelangelo Buonarroti
 
***

"The greater danger for most of us lies not in setting our aim too high and falling short, but in setting our aim too low, and achieving our mark."
Michelangelo Buonarroti

"Motivational quot of the day": starting today - also in English

Deoarece avem mulţi vizitatori din străinatate (SUA, Germania, Rusia, Brazilia, etc.) am decis ca de azi să avem maxima zilei şi în limba engleză, chiar cu riscul de a primi eventuale critici pentru traducere. Comentariile şi sugestiile voastre sunt binevenite.

***

Since we have many visitors from abroad (USA, Germany, Russia, Brazil, etc.), starting today the "motivational quote of the day" is available also in English. Comments and suggestions are welcomed.

sâmbătă, 1 octombrie 2011

Maxima zilei: 1 octombrie 2011

"Marile lucruri nu apar din întâmplare, ci trebuie cu siguranţă dorite."
Vincent van Gogh