miercuri, 11 august 2010

Giovanni Morando VISCONTI


Noua administraţie habsburgică a Transilvaniei ce a început în 1692 cu reorganizarea noii provincii din punct de vedere administrativ, social şi economic, a acordat o importanţă deosebită oraşelor Transilvaniei. Acestea erau văzute drept elemente cheie în viitoarea configuraţie a Marelui Principat.

În 1699, inginerul Morando Visconti alături de asistenţii săi Johann Conrad Predtscheiner şi Stefan Welzer vor realiza nouă hărţi şi patru gravuri ale Transilvaniei. Acestea sunt primele planuri şi vedute ale oraşelor din Transilvania. Ele vor fi publicate în 1699 la Sibiu.

Giovanni Morando Visconti, italian de origine, va fi contractat de cancelaria provinciei pentru realizarea acestor planuri, va ajunge în Transilvania unde va sta o importantă perioadă de timp, cartierul său general fiind la Sibiu. El a fost numit arhitect militar şef al provinciei.

S-a născut în 1652 în nordul Italiei de astăzi, probabil în teritoriile controlate în acea perioadă
de Casa de Habsburg.

Rămâne important pentru Sibiu deoarece el este cel care a realizat primele hărţi şi imagini generale ale oraşului nostru. El este cel care pentru prima dată notează existenţa denumirilor „Oraşul de Sus” şi „Oraşul de Jos”. A fost cea mai migăloasă lucrare a sa, având în vedere că Sibiul era din 1692 capitala provinciei.

Un alt element important pentru care el a fost chemat în Transilvania a fost planificarea citadelelor din jurul oraşelor. El este cel care a realizat propunerea de fortificare a provinciei după normele moderne ale secolului al XVIII-lea.

A realizat planul de fortificare şi de construcţie a citadelei Sibiului în 1702, un proiect început, dar abandonat de către autorităţi. Tot el va realiza şi planul de fortificare şi de ridicare a construcţiei citadelei de la Alba Iulia în 1711. În acest caz el va conduce şantierul de construcţie a noii fortificaţii, între 1715 şi 1738. Într-un caz similar, el va coordona şi planificarea şi construcţia citadelei Clujului din 1712.

A murit în 1717, în timpul lucrărilor de fortificare ale Transilvniei pe care el le coordona.

sâmbătă, 7 august 2010

Anton STEINWALD

Pictorul Anton STEINWALD, austriac de origine, a rămas în istoria Sibiului şi în conştiinţa noastră pentru o frescă importantă a oraşului, cea din Biserica Romano – Catolică din Piaţa Mare.
Aceasta a fost pictată la comanda ordinului iezuit în 1777. Este considerată una dintre cele mai importante picturi baroce din actualul spaţiu al României.

Anton STEINWALD a realizat şi alte lucrări importante, printre ele numărându-se pictura murală a bisericii din Roşia sau portretele lui Horia, Cloşca şi Crişan.

Foarte multe detalii despre acest pictor nu se cunosc. A venit la Sibiu, se pare, de la Viena şi va rămâne aici, realizând cele mai importante opere ale vieţii sale. Rămâne important pentru Sibiu prin opera realizată în 1777, pictura murală din altarul Bisericii romano catolice, ce poate fi şi astăzi fi admirată în Piaţa Mare.